Muzeum kovolitectví v Lauchhammeru

Začátek průmyslových dějin Lauchhammeru je datován rokem 1725, kdy zde z popudu svobodné paní von Löwendal byla roztopena první vysoká pec. Její umělecky založený kmotřenec Detlef Carl von Einsiedel, který mj. vlastnil širokou sbírku kopií antických uměleckých děl, následně z Lauchhammeru učinil centrum uměleckého kovolitectví. Rok 1784 přinesl jeho sochařům zlomový okamžik: V Lauchhammeru byla odlita socha antické Bakchantky představující vůbec první dutou figurální sochu ze železa. Od 30. let 19. století se v Lauchhammeru začalo lít také z bronzu, což bylo výhodné zejména pro známé sochaře berlínské a drážďanské školy, kteří si zde nechávali zhotovovat svá díla. Po dobu jejího dlouhého působení se slévárna stala velkým hráčem především na poli monumentálních plastik. Muzeum kovolitectví v Lauchhammeru založené v roce 1992 přímo sousedí s původní uměleckou slévárnou. V bývalé budově „bronzové“ školy se nachází sbírka modelů, celkem je v depozitáři k vidění na 2 800 odlévacích forem ze sádry a kovu. Sbírka odlévacích modelů v Lauchhammeru je na základě historické hodnoty památkově chráněným dědictvím. Nabízí totiž kulturně historický přehled o vývoji sochařství od konce 18. století po dnešek. Muzeum se dále věnuje přínosu Lauchhammeru pro slévárenskou architekturu, vývoji železných nástrojů, nádobí a pecí. Zajímavým způsobem jsou zde tak propojeny dějiny umění a techniky. Aby zde i v budoucnu bylo možné prezentovat další exponáty a kapitoly z dějin kovolitectví, plánuje muzeum novou přístavbu s prostorem pro stálou expozici a dalšími výstavními prostory, které budou přímo propojeny se slévárnou. Speciální nabídka: muzejní prodejna, prohlídky, program pro děti a mládež, možnost zúčastnit se odlévání zvonu, prohlídky slévárny.
Pohled zvenku na muzeum kovolitectví v bývalé bronzové škole, foto: Muzeum kovolitectví v Lauchhammeru
Depozitář muzea kovolitectví, foto: Nadace Kunstgussmuseum/Jens Horn
Pohled do expozice stavebního a užitkového kovolitectví, foto: Muzeum kovolitectví v Lauchhammeru
Litá železná socha kovolitce před muzeem, sochař: Reinhold/Löhner, foto: foto: Muzeum kovolitectví v Lauchhammeru
Pohled na památkově chráněnou sbírku modelů v muzeu, foto: Muzeum kovolitectví v Lauchhammeru
Bronzová socha shledání, sochař Ferdinand Lepcke, foto: Muzeum kovolitectví v Lauchhammeru
Ukázka lití železa v umělecké slévárně Lauchhammer, foto: Muzeum kovolitectví v Lauchhammeru
Pece a hrnčířské nástroje ze slévárny Lauchhammer, foto: Muzeum kovolitectví v Lauchhammeru

Otevírací doba

právě zavřeno10:00 — 17:00 hodin
zavřenopondělí
otevřenoúterý
  • 10:00 – 17:00 hodin
otevřenostředa
  • 10:00 – 17:00 hodin
otevřenočtvrtek
  • 10:00 – 17:00 hodin
otevřenopátek
  • 10:00 – 17:00 hodin
otevřenosobota
  • 13:00 – 17:00 hodin
otevřenoneděle/svátek
  • 13:00 – 17:00 hodin

Ceny

5,00 EURdospělí
2,50 EURsnížené vstupné
Žáci, studenti, nezaměstnaní

Bezbariérový přístup

  • Informace pro hosty se sníženou mobilitouInformace pro hosty se sníženou mobilitou
  • Informace pro hosty se smyslovými poruchamInformace pro hosty se smyslovými porucham

Informace o bezbariérovém přístupu

Certifikáty

  • Kvalita služeb Německo úroveň 1Kvalita služeb Německo úroveň 1

Adresa

Kunstgussmuseum Lauchhammer
Schaudepot Bronzeschule
Freifrau-von-Löwendal-Straße 3
01979 Lauchhammer-Ost

Kontaktní údaje

Telefon: 03574-860166
E-mail: info@kunstgussmuseum-lauchhammer.de
Webové stránky: www.kunstgussmuseum-lauchhammer.de

Diese Karte kann nicht von Google Maps geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Diese Website nutzt Cookies und ähnliche Systeme für essentiell notwendige Funktionen der Website (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), zur Einbindung von Inhalten und Funktionen Dritter sowie der statistischen Messung (Rechtsgrundlagen Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO in Verbindung mit § 25 Abs. 1 S. 1 TTDSG). Je nach Funktion werden dabei Endgeräteinformationen und/oder personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben und von diesen verarbeitet. Ihre Einwilligung hierfür können Sie nachfolgend erteilen. Ihre Einwilligung erstreckt sich auch auf die Datenübermittlung an Anbieter in den USA. Wir weisen darauf hin, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs die USA derzeit kein mit der EU vergleichbares Datenschutzniveau haben und das Risiko der unbemerkten Datenverarbeitung durch staatliche Stellen besteht. Diese Einwilligung ist freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen" am Ende der Seite widerrufen werden.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Auflösung
Das Cookie resolution speichert die Bildschirmgröße und wird an unsere Server übertragen. Damit können wir Ihnen Bilder in der passenden Auflösung ausliefern. Das schont Ihre Bandbreite.
Karte immer laden
Das Cookie loadMapAlways speichert ob die Karte eines POI´s automatisch geladen und angezeigt werden soll.
Favoriten
In dem Cookie favourites werden die von Ihnen gemerkten Seiten abgelegt, damit Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder finden und erneut aufrufen können.
Schriftgröße
Das Cookie fontSize speichert die von Ihnen für die Website eingestellte Schriftgröße. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit der Seite, besonders für Menschen mit Seheinschränkungen.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Tag Manager
Der Google Tag Manager ist ein Tag Management System, mit welchem Tracking-Codes oder Code-fragmente (z.B. Webanalytics-Systemen oder Remarketing Pixel) auf lausitzerseenland.de eingebunden werden.
Facebook Pixel
Cookie von Facebook, das für Website-Analysen, Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. Anbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Cookie Namen: _fbp,act, c_user,datr, fr, m_pixel_ration, pl, presence, sb, spin, wd,xs. Cookie Laufzeit: Sitzung / 1 Jahr
Facebook Pixel
Cookie von Facebook, das für Website-Analysen, Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. Anbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Cookie Namen: _fbp,act, c_user,datr, fr, m_pixel_ration, pl, presence, sb, spin, wd,xs. Cookie Laufzeit: Sitzung / 1 Jahr
Google Analytics
Google Analytics installiert die Cookie´s _ga und _gid. Diese Cookies werden verwendet um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für einen Analysebericht zu erfassen. Die Cookies speichern diese Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer Besuchern zu um sie eindeutig zu identifizieren.