Ochrana údajů

1. Přehled ochrany osobních údajů

Obecné informace

Následující poučení poskytuje jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, jakmile navštívíte naše internetové stránky. Osobními údaji jsou všechny údaje, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace k problematice ochrany osobních údajů lze vyčíst z našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, které je uvedeno pod tímto textem.

Shromažďování údajů na našich internetových stránkách

Kdo odpovídá za shromažďování údajů na těchto internetových stránkách?

Zpracování údajů na těchto internetových stránkách provádí provozovatel internetových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v části Impressum těchto internetových stránek.

Jak zaznamenáváme vaše údaje?

Vaše údaje jsou shromažďovány například tak, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat např. o údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře.

Jiné údaje zaznamenávají naše IT systémy automaticky nebo při návštěvě internetových stránek. Jedná se zejména o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas navštívení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na naše internetové stránky.

K čemu vaše údaje využíváme?

Část těchto údajů sbíráme pro zajištění bezchybného poskytování internetových stránek. Jiné údaje mohou být používány k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ve vztahu ke svým údajům?

Máte právo kdykoli získat bezplatně informace o původu, příjemci a účelu uložení vašich osobních údajů. Dále máte právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V této záležitosti i v případě dalších dotazů na téma ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese, která je uvedena v části Impressum. Dále máte právo na podání stížnosti u příslušného dozorujícího orgánu.

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto internetových stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrným způsobem a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Když používáte tyto internetové stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Dále vysvětluje, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos údajů po internetu (např. při e-mailové komunikaci) může představovat bezpečnostní riziko. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Upozornění na odpovědného správce

Správcem údajů pro zpracování osobních údajů shromážděných na těchto internetových stránkách je:

Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V.
Am Stadthafen 2
01968 Senftenberg

Telefon: +49(0)3573 7253000 (telefonická dostupnost: pondělí až pátek od 8:00 do 16:00)
E-mail: info@lausitzerseenland.de

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými stanovuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Náš externí pověřenec pro ochranu osobních údajů je zodpovědný za sledování a dodržování ochrany osobních údajů. Další informace o ochraně osobních údajů vám rád poskytne pod níže uvedenými kontaktními údaji:

Michael Ruhm, IT-Service Ruhm in 15732 Eichwalde
datenschutz@it-service-ruhm.de

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho procesů zpracování údajů je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu postačuje neformální oznámení e-mailem, který nám odešlete. Toto odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování údajů do okamžiku tohoto odvolání.

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorujícího úřadu

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo na podání stížnosti u příslušného dozorujícího orgánu. Kompetentním dozorujícím orgánem pro otázky zákona o ochraně osobních údajů je okresní subjekt pověřený ochranou osobních údajů ve spolkovém státě, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na poskytnutí údajů, které na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy automaticky zpracováváme, a to přímo vám nebo třetí straně ve formě běžného, strojově čitelného formátu. Požadujete-li přímé přenesení údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL příp. TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli internetových stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče přepne z „http://“ na „https://“ a v řádku vašeho prohlížeče se objeví symbol zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou třetí osoby číst údaje, které jste nám zaslali.

Informace, zablokování, vymazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné informace o vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy, o jejich původu, příjemci a účelu zpracování a příp. právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V této záležitosti i v případě dalších dotazů na téma osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v části Impressum.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných v povinné části Impressum za účelem zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé internetových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.

3. Shromažďování údajů na našich internetových stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně používají soubory cookies. Soubory cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookies se používají k tomu, aby byly naše internetové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do vašeho počítače.

Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. „relační soubory cookies“. Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookies zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookies nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli vždy požádáni o nastavení souborů cookies a mohli jste povolit soubory cookies pouze v jednotlivých případech, abyste vyloučili přijímání souborů cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookies deaktivovány, může být funkčnost těchto internetových stránek omezena.

Soubory cookies, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookies (např. soubory cookies pro analýzu vašeho chování během prohlížení internetových stránek), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů tyto soubory popsány samostatně.

Soubory pro přihlášení k serveru

Provozovatel internetových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů pro přihlášení k serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto údaje:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Referovaná URL
  • Název hostitele počítače s přístupem
  • Hodina navštívení serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nejsou slučovány s ostatními zdroji údajů.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Přejete-li si nám odeslat poptávku přes kontaktní formulář, uložíme vaše osobní údaje uvedené v poptávkovém formuláři včetně kontaktních údajů, které tam uvedete, a to za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáváme dále.

Ke zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři tak dochází výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu postačuje neformální oznámení e-mailem, který nám odešlete. Toto odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování údajů před okamžikem tohoto odvolání.

Údaje, které jste uvedli v kontaktním formuláři, zůstanou u nás, dokud nás nevyzvete k jejich smazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo nepomine účel ukládání těchto údajů (např. po dokončení zpracování vaší poptávky). Nutná zákonná ustanovení, zejména archivační lhůty, tímto zůstávají nedotčena.

Zpracování údajů (zákaznických a smluvních údajů)

Pořizujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje pouze v potřebné míře pro založení, obsahovou úpravu nebo změnu právního vztahu (stavové údaje). Toto se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který povoluje zpracování údajů k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich internetových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, který je nezbytný k tomu, aby uživatel mohl službu používat nebo za ni platit.

Získané zákaznické údaje jsou po uzavření zakázky nebo ukončení smluvního vztahu smazány. Zákonné lhůty uchovávání tím zůstávají nedotčeny.

4. Newsletter (zpravodaj)

Údaje o newsletteru

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na internetových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje se neshromažďují, případně se shromažďují pouze na dobrovolné bázi. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů uvedených v registračním formuláři pro zasílání newsletteru je založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejich používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit odběr“ v newsletteru. Oprávněnost již provedených procesů zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které nám poskytnete za účelem odebírání newsletteru, budou u nás uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte; po odhlášení z odběru newsletteru budou vymazány. Údaje, které ukládáme pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členství), tím nejsou dotčeny.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto internetové stránky využívají funkce služby internetové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání internetových stránek. Informace vygenerované souborem cookies o vašem užívání těchto internetových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde dojde k jejich uložení.

Soubory cookies služby Google Analytics jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování v zájmu optimalizace své internetové nabídky i své reklamy.

Anonymizace IP adresy

Na těchto internetových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se na server firmy Google v USA odesílá úplná IP adresa a teprve tam je zkrácena. Jménem provozovatele těchto internetových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání internetových stránek, k vytváření zpráv o aktivitě na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli internetových stránek souvisejících s využitím internetu. IP adresu, kterou nám v rámci služeb Google Analytics sděluje váš prohlížeč, společnost Google nespojuje s jinými daty.

Zásuvný modul prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce těchto internetových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookies a souvisejících s vaším používáním internetových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude nastaveno zamítnutí souborů cookies, které zabrání shromažďování vašich údajů při dalších návštěvách těchto internetových stránek: Deaktivace služby Google Analytics.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování údajů o objednávkách

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů o objednávkách a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu údajů.

6. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube

Naše internetové stránky používají zásuvné moduly internetových stránek YouTube provozovaných společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některou z našich internetových stránek vybavenou zásuvným modulem YouTube, dojde k připojení k serverům YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na serveru YouTube, umožňujete společnosti YouTube, aby vaše chování při prohlížení přímo spojila s vaším osobním profilem. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu na serveru YouTube.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. Představuje náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o nakládání s osobními údaji uživatele naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webové fonty Google

Tyto internetové stránky používají pro jednotné zobrazení písmen takzvané webové fonty poskytované společností Google. Při otevření stránky prohlížeč načte potřebné webové fonty do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písmena zobrazily správně.

Za tímto účelem se musí vámi používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. Společnost Google tak může zjistit, že prostřednictvím vaší IP adresy byly navštíveny naše internetové stránky. Webové fonty Google jsou používány v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. Představuje náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, počítač použije standardní písmo.

Další informace o webových fontech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Tyto internetové stránky využívají mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro použití funkce Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Provozovatel těchto internetových stránek nemá na tento přenos údajů žádný vliv.

Službu Google Maps používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která na internetových stránkách uvádíme. Představuje náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o nakládání s osobními údaji uživatele naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Diese Website nutzt Cookies und ähnliche Systeme für essentiell notwendige Funktionen der Website (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), zur Einbindung von Inhalten und Funktionen Dritter sowie der statistischen Messung (Rechtsgrundlagen Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO in Verbindung mit § 25 Abs. 1 S. 1 TTDSG). Je nach Funktion werden dabei Endgeräteinformationen und/oder personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben und von diesen verarbeitet. Ihre Einwilligung hierfür können Sie nachfolgend erteilen. Ihre Einwilligung erstreckt sich auch auf die Datenübermittlung an Anbieter in den USA. Wir weisen darauf hin, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs die USA derzeit kein mit der EU vergleichbares Datenschutzniveau haben und das Risiko der unbemerkten Datenverarbeitung durch staatliche Stellen besteht. Diese Einwilligung ist freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen" am Ende der Seite widerrufen werden.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Auflösung
Das Cookie resolution speichert die Bildschirmgröße und wird an unsere Server übertragen. Damit können wir Ihnen Bilder in der passenden Auflösung ausliefern. Das schont Ihre Bandbreite.
Karte immer laden
Das Cookie loadMapAlways speichert ob die Karte eines POI´s automatisch geladen und angezeigt werden soll.
Favoriten
In dem Cookie favourites werden die von Ihnen gemerkten Seiten abgelegt, damit Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder finden und erneut aufrufen können.
Schriftgröße
Das Cookie fontSize speichert die von Ihnen für die Website eingestellte Schriftgröße. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit der Seite, besonders für Menschen mit Seheinschränkungen.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Tag Manager
Der Google Tag Manager ist ein Tag Management System, mit welchem Tracking-Codes oder Code-fragmente (z.B. Webanalytics-Systemen oder Remarketing Pixel) auf lausitzerseenland.de eingebunden werden.
Facebook Pixel
Cookie von Facebook, das für Website-Analysen, Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. Anbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Cookie Namen: _fbp,act, c_user,datr, fr, m_pixel_ration, pl, presence, sb, spin, wd,xs. Cookie Laufzeit: Sitzung / 1 Jahr
Facebook Pixel
Cookie von Facebook, das für Website-Analysen, Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. Anbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Cookie Namen: _fbp,act, c_user,datr, fr, m_pixel_ration, pl, presence, sb, spin, wd,xs. Cookie Laufzeit: Sitzung / 1 Jahr
Google Analytics
Google Analytics installiert die Cookie´s _ga und _gid. Diese Cookies werden verwendet um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für einen Analysebericht zu erfassen. Die Cookies speichern diese Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer Besuchern zu um sie eindeutig zu identifizieren.