Otisk

Vlastník internetových stránek

Zodpovědná osoba ve smyslu § 6 německého zákona o telekomunikačních službách (Teledienstgesetz) za obsah těchto internetových stránek:

Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V.
Předseda sdružení: Udo Witschas
Místopředseda sdružení: Siegurd Heinze
Výkonná ředitelka: Kathrin Winkler
Am Stadthafen 2
01968 Senftenberg
Telefon: +49(0)3573 7253000 (telefonická dostupnost: pondělí až pátek od 8:00 do 16:00)
E-mail: info@lausitzerseenland.de

DIČ: DE282479696
Rejstříkový soud: Amtsgericht Dresden VR 5758

S laskavou podporou Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství.

Toto Impressum platí také pro následující internetové stránky:
www.facebook.com/lausitzerseenland.dewww.instagram.com/lausitzerseenland

Platforma Evropské komise pro online řešení sporů: http://ec.europa.eu/consumers/odr


Vyloučení ručení

1. Obsah online nabídky

Vlastník internetových stránek nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaných informací. Nároky z odpovědnosti vlastníka internetových stránek týkající se majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud nedošlo k prokazatelnému úmyslnému zavinění nebo hrubé nedbalosti ze strany vlastníka internetových stránek. Všechny nabídky podléhají změnám a nejsou závazné. Vlastník internetových stránek si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celé stránky bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit jejich zveřejňování.

2. Reference a odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí internetové stránky („hypertextové odkazy“), které leží mimo oblast odpovědnosti vlastníka internetových stránek, by povinnost odpovědnosti nastala pouze tehdy, pokud by vlastník stránek věděl o obsahu a bylo by pro něj technicky možné a přiměřené zabránit používání v případě nezákonného obsahu. Vlastník internetových stránek tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný nezákonný obsah. Vlastník internetových stránek nemá žádný vliv na současný ani budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných internetových stránek. Z tohoto důvodu se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných internetových stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference v rámci vlastní internetové nabídky i na externí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, v e-mailové korespondenci a v intranetové zóně zřízené vlastníkem internetových stránek. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací odpovídá výhradně poskytovatel internetových stránek, na které je odkazováno, nikoliv ten, kdo na příslušné zveřejnění pouze odkazuje.

3. Autorské právo a ochranné známky

Vlastník internetových stránek se snaží dodržovat autorská práva ke grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny názvy značek a ochranných známek uvedené na internetových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Uvedení ochranné známky neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným vlastníkem internetových stránek zůstávají výhradně vlastníkovi internetových stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora povoleno.

4. Ochrana osobních údajů

Pokud je dána možnost uvést osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), je uvedení těchto údajů dobrovolné. Tyto údaje jsou předávány třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy. Využívání a placení všech nabízených služeb je povoleno – pokud je to technicky možné a přiměřené – bez uvedení jakýchkoli osobních údajů nebo s uvedením anonymizovaných údajů či pseudonymu. Použití kontaktních údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy zveřejněné v části Impressum nebo srovnatelné informace třetích stran za účelem zasílání informací, které nebyly výslovně vyžádány, není povoleno. V případě porušení tohoto zákazu si výslovně vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamů.

Tyto internetové stránky využívají službu Google Analytics, což je internetová analytická služba společnosti Google Inc. („dále jen Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají internetovým stránkám analyzovat, jak uživatelé tyto stránky používají. Informace vygenerované souborem cookies o vašem používání internetových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na servery v USA. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání internetových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na internetových stránkách pro provozovatele internetových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na internetových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

5. Právní účinnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je nutné považovat za součást internetové nabídky, z níž jste byli odkázáni na tyto internetové stránky. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.


Odpovědnost za obsah harmonogramu akcí na www.lausitzerseenland.de

Informace v harmonogramu akcí na adrese www.lausitzerseenland.de

  • uvádějí a aktualizují organizátoři a poskytovatelé služeb cestovního ruchu, jakož i samotná zařízení,
  • regionální turistická informační centra pověřená organizátory
  • a turistické sdružení Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. pověřené organizátory.

Turistické sdružení Tourismusverband Lausitzer Seenland e.V. nenese žádnou odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost informací. Jakákoli odpovědnost za škody způsobené použitím poskytnutých informací je vyloučena.


Technická a grafická realizace

LOHMANN UND ROBINSKI

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Diese Website nutzt Cookies und ähnliche Systeme für essentiell notwendige Funktionen der Website (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), zur Einbindung von Inhalten und Funktionen Dritter sowie der statistischen Messung (Rechtsgrundlagen Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO in Verbindung mit § 25 Abs. 1 S. 1 TTDSG). Je nach Funktion werden dabei Endgeräteinformationen und/oder personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben und von diesen verarbeitet. Ihre Einwilligung hierfür können Sie nachfolgend erteilen. Ihre Einwilligung erstreckt sich auch auf die Datenübermittlung an Anbieter in den USA. Wir weisen darauf hin, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs die USA derzeit kein mit der EU vergleichbares Datenschutzniveau haben und das Risiko der unbemerkten Datenverarbeitung durch staatliche Stellen besteht. Diese Einwilligung ist freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen" am Ende der Seite widerrufen werden.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Auflösung
Das Cookie resolution speichert die Bildschirmgröße und wird an unsere Server übertragen. Damit können wir Ihnen Bilder in der passenden Auflösung ausliefern. Das schont Ihre Bandbreite.
Karte immer laden
Das Cookie loadMapAlways speichert ob die Karte eines POI´s automatisch geladen und angezeigt werden soll.
Favoriten
In dem Cookie favourites werden die von Ihnen gemerkten Seiten abgelegt, damit Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder finden und erneut aufrufen können.
Schriftgröße
Das Cookie fontSize speichert die von Ihnen für die Website eingestellte Schriftgröße. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit der Seite, besonders für Menschen mit Seheinschränkungen.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Tag Manager
Der Google Tag Manager ist ein Tag Management System, mit welchem Tracking-Codes oder Code-fragmente (z.B. Webanalytics-Systemen oder Remarketing Pixel) auf lausitzerseenland.de eingebunden werden.
Facebook Pixel
Cookie von Facebook, das für Website-Analysen, Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. Anbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Cookie Namen: _fbp,act, c_user,datr, fr, m_pixel_ration, pl, presence, sb, spin, wd,xs. Cookie Laufzeit: Sitzung / 1 Jahr
Facebook Pixel
Cookie von Facebook, das für Website-Analysen, Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. Anbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Cookie Namen: _fbp,act, c_user,datr, fr, m_pixel_ration, pl, presence, sb, spin, wd,xs. Cookie Laufzeit: Sitzung / 1 Jahr
Google Analytics
Google Analytics installiert die Cookie´s _ga und _gid. Diese Cookies werden verwendet um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für einen Analysebericht zu erfassen. Die Cookies speichern diese Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer Besuchern zu um sie eindeutig zu identifizieren.