UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa

Mužakovská vrása je kolébkou hnědouhelné těžby v Lužici. Zdejší jedinečnou krajinu utvářely ledovce v dobách ledových. Mužakovská vrása byla v roce 2006 zapsána na seznam 77 významných národních geotopů, od roku 2015 je také nositelem známky UNESCO.

Globální geopark UNESCO Mužakovská vrása, foto: LMBV, Peter Radke
Stará důlní jáma Hermann v Globálním geoparku UNESCO Mužakovská vrása, foto: Správa Geoparku Mužakovská vrása
Stará důlní jáma Babina v Globálním geoparku UNESCO Mužakovská vrása, foto: Správa Geoparku Mužakovská vrása
Felixsee ©Foto Marcel Dürfeld
Důlní jezero v Globálním geoparku UNESCO Mužakovská vrása, foto: Peter Radke
Stará důlní jáma Babina v Globálním geoparku UNESCO Mužakovská vrása, foto: Správa Geoparku Mužakovská vrása
Stará cihelna Klein Kölzig s vlastní železnicí, foto: Správa Geoparku Mužakovská vrása
Kostel Reuthen, foto: Správa Geoparku Mužakovská vrása

Německo-polský geopark Mužakovská vrása je kolébkou hnědouhelné těžby v Lužici. Díky ledovcům, které v dobách ledových zvrásnily tuto krajinu, se z hloubky na povrch dostaly vrstvy uhlí, hlíny a křemičitých písků. Vznikla tak vrása ve tvaru podkovy. V průběhu 19. století se zde rozvinula různá odvětví průmyslu.  Uhlí se začalo těžit v povrchových dolech. Křemičité písky se tavily v továrnách a zpracovávaly na kvalitní spotřební zboží. Hlína sloužila k výrobě cihel a keramických produktů. Do hutí ve velkém putovaly železité horniny a roztavené se lily do forem. V jednu dobu zde bylo na 60 aktivních dolů. Mužakovská vrása ztratila na významu až poté, co se hnědé uhlí začalo efektivněji těžit v Lužici ve velkoplošných dolech. Pozůstatky těchto dob jsou ale v oblasti patrné dodnes: jsou to především zarostlá údolí, bažiny a podlouhlá jezírka táhnoucí se v délce stovek metrů a hýřící všemi barvami. Příroda si zkrátka kousek po kousku svůj původní prostor opět podmanila. Geopark se vyznačuje právě jedinečnou nedotčenou přírodou. Mužakovská vrása dnes představuje pozůstatky původní hornické krajiny s četnými malými jezery a lesy. Táhne se v délce 45 kilometrů: od obce Klein Kölzig přes Bad Muskau až na druhý břeh Nisy k polskému městu Tuplice. Nejlépe se s geoparkem a jeho historií seznámíte v rámci výletů s průvodcem, anebo na některé z tematických cyklostezek.

V roce 2006 byla oblast Mužakovské vrásy uznána jako národní geopark, od roku 2011 je součástí evropské a globální sítě geoparků pod záštitou UNESCO a od roku 2015 je nositelem známky UNESCO.

Das Video kann nicht von YouTube geladen werden, da Sie in den Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Globální geopark UNESCO Mužakovská vrása na trase cyklostezky Odra-Nisa

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Diese Website nutzt Cookies und ähnliche Systeme für essentiell notwendige Funktionen der Website (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), zur Einbindung von Inhalten und Funktionen Dritter sowie der statistischen Messung (Rechtsgrundlagen Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO in Verbindung mit § 25 Abs. 1 S. 1 TTDSG). Je nach Funktion werden dabei Endgeräteinformationen und/oder personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben und von diesen verarbeitet. Ihre Einwilligung hierfür können Sie nachfolgend erteilen. Ihre Einwilligung erstreckt sich auch auf die Datenübermittlung an Anbieter in den USA. Wir weisen darauf hin, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs die USA derzeit kein mit der EU vergleichbares Datenschutzniveau haben und das Risiko der unbemerkten Datenverarbeitung durch staatliche Stellen besteht. Diese Einwilligung ist freiwillig, für die Nutzung unserer Website nicht erforderlich und kann jederzeit über die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen" am Ende der Seite widerrufen werden.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Auflösung
Das Cookie resolution speichert die Bildschirmgröße und wird an unsere Server übertragen. Damit können wir Ihnen Bilder in der passenden Auflösung ausliefern. Das schont Ihre Bandbreite.
Karte immer laden
Das Cookie loadMapAlways speichert ob die Karte eines POI´s automatisch geladen und angezeigt werden soll.
Favoriten
In dem Cookie favourites werden die von Ihnen gemerkten Seiten abgelegt, damit Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder finden und erneut aufrufen können.
Schriftgröße
Das Cookie fontSize speichert die von Ihnen für die Website eingestellte Schriftgröße. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit der Seite, besonders für Menschen mit Seheinschränkungen.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Google Tag Manager
Der Google Tag Manager ist ein Tag Management System, mit welchem Tracking-Codes oder Code-fragmente (z.B. Webanalytics-Systemen oder Remarketing Pixel) auf lausitzerseenland.de eingebunden werden.
Facebook Pixel
Cookie von Facebook, das für Website-Analysen, Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. Anbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Cookie Namen: _fbp,act, c_user,datr, fr, m_pixel_ration, pl, presence, sb, spin, wd,xs. Cookie Laufzeit: Sitzung / 1 Jahr
Facebook Pixel
Cookie von Facebook, das für Website-Analysen, Ad-Targeting und Anzeigenmessung verwendet wird. Anbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Cookie Namen: _fbp,act, c_user,datr, fr, m_pixel_ration, pl, presence, sb, spin, wd,xs. Cookie Laufzeit: Sitzung / 1 Jahr
Google Analytics
Google Analytics installiert die Cookie´s _ga und _gid. Diese Cookies werden verwendet um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für einen Analysebericht zu erfassen. Die Cookies speichern diese Informationen anonym und weisen eine zufällig generierte Nummer Besuchern zu um sie eindeutig zu identifizieren.